Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03. 2016 i 01.01.-31.03. 2015
Przychody ze sprzedaży 365 790 318 571 83 976 76 785
Przychody z tytułu rekompensat KDT 3 991 3 381 916 815
Zysk na działalności operacyjnej 126 948 96 127 29 144 23 169
Zysk przed opodatkowaniem 123 928 93 076 28 451 22 434
Zysk netto 100 771 75 179 23 134 18 120
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 100 073 74 711 22 974 18 008
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 698 468 159 112
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 6,72 5,01 1,54 1,21
Inne całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 100 771 75 179 23 134 18 120
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03. 2016 i 01.01.-31.03. 2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 188 878 164 766 43 361 39 713
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(49 956)(95 910)(11 469)(23 117)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 504(38 432) 1 034(9 263)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 733 762 1 758 163 406 185 412 569
Aktywa obrotowe 590 634 498 346 138 375 116 941
Aktywa razem 2 324 396 2 256 509 544 560 529 510
Zobowiązania długoterminowe 561 126 546 721 131 461 128 293
Zobowiązania krótkoterminowe 292 648 339 937 68 562 79 769
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 466 978 1 366 905 343 683 320 757
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 644 2 946 854 691
Kapitał własny razem 1 470 622 1 369 851 344 537 321 448
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 98,70 91,94 23,12 21,57
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03. 2016 i 01.01.-31.03. 2015
Przychody ze sprzedaży 229 858 205 491 52 769 49 529
Zysk na działalności operacyjnej 70 078 56 895 16 088 13 713
Zysk przed opodatkowaniem 69 948 56 557 16 058 13 632
Zysk netto 57 043 45 781 13 096 11 035
Inne całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 57 043 45 781 13 096 11 035
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03. 2016 i 01.01.-31.03. 2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 162 708 135 833 37 353 32 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(38 308)(76 541)(8 795)(18 449)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18)(38 432)(4)(9 263)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 439 098 1 451 459 337 152 340 599
Aktywa obrotowe 381 388 334 679 89 351 78 535
Aktywa razem 1 820 486 1 786 138 426 503 419 134
Zobowiązania długoterminowe 210 776 204 909 49 381 48 084
Zobowiązania krótkoterminowe 236 530 265 092 55 414 62 206
Kapitał własny 1 373 180 1 316 137 321 708 308 844
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »