Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-03-01 do 2017-03-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-31.03.2018 i 01.01-31.03.2017 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 377 186 373 997 90 270 87 197
Koszt własny sprzedaży(241 430)(247 548)(57 780)(57 716)
Zysk na działalności operacyjnej 135 351 125 519 32 393 29 265
Zysk przed opodatkowaniem 134 993 124 570 32 307 29 043
Zysk netto 108 869 100 696 26 055 23 477
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 108 131 99 955 25 878 23 305
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 738 741 177 172
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 7,26 6,71 1,74 1,56
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 108 869 100 696 26 055 23 477
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.03.2018 i 01.01-31.03.2017 (dane przekształcone)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 233 183 279 41 220 42 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 670)(47 536)(9 973)(11 083)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(398)(586)(95)(137)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 690 734 1 725 453 401 743 413 688
Aktywa obrotowe 729 043 600 237 173 231 143 911
Aktywa razem 2 419 777 2 325 690 574 974 557 599
Zobowiązania długoterminowe 554 520 558 187 131 762 133 829
Zobowiązania krótkoterminowe 249 977 261 092 59 398 62 598
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 610 370 1 502 239 382 647 360 172
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 4 910 4 172 1 167 1 000
Kapitał własny razem 1 615 280 1 506 411 383 814 361 172
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 108,41 101,10 25,76 24,24
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-31.03.2018 i 01.01-31.03.2017
Przychody ze sprzedaży 239 479 232 527 57 314 54 213
Zysk na działalności operacyjnej 77 512 67 321 18 551 15 696
Zysk przed opodatkowaniem 77 794 67 271 18 618 15 684
Zysk netto 62 599 54 267 14 982 12 652
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 62 599 54 267 14 982 12 652
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych 01.01-31.03.2018 i 01.01-31.03.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 595 160 158 35 802 37 341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(27 871)(39 943)(6 670)(9 313)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(391)(573)(94)(134)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 385 495 1 408 880 329 214 337 788
Aktywa obrotowe 404 924 316 254 96 216 75 824
Aktywa razem 1 790 419 1 725 134 425 430 413 612
Zobowiązania długoterminowe 161 021 164 229 38 261 39 375
Zobowiązania krótkoterminowe 191 531 185 637 45 511 44 508
Kapitał własny 1 437 867 1 375 268 341 658 329 729
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »