Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2017 i 01.01-30.09.2016
Przychody ze sprzedaży 717 142 694 987 168 478 159 080
Przychody z tytułu rekompensat KDT 14 480 10 973 3 402 2 512
Zysk na działalności operacyjnej 138 690 111 113 32 582 25 433
Zysk przed opodatkowaniem 131 847 102 283 30 975 23 412
Zysk netto 106 477 82 475 25 015 18 878
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 105 389 81 622 24 759 18 683
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 088 853 256 195
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 7,07 5,48 1,66 1,25
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 106 477 82 475 25 015 18 878
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2017 i 01.01-30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 246 905 330 889 58 005 75 739
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(71 500)(116 366)(16 797)(26 636)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(110 718)(169 086)(26 011)(38 703)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016
Aktywa trwałe 1 716 813 1 785 228 398 416 403 533
Aktywa obrotowe 464 724 470 124 107 847 106 267
Aktywa razem 2 181 537 2 255 352 506 263 509 800
Zobowiązania długoterminowe 558 170 538 609 129 533 121 747
Zobowiązania krótkoterminowe 181 956 283 196 42 226 64 014
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 437 829 1 430 482 333 673 323 346
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 582 3 065 831 693
Kapitał własny razem 1 441 411 1 433 547 334 504 324 039
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 96,74 96,21 22,45 21,75
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2017 i 01.01-30.09.2016
Przychody ze sprzedaży 400 703 394 921 94 137 90 396
Zysk na działalności operacyjnej 47 207 36 260 11 090 8 300
Zysk przed opodatkowaniem 82 531 117 330 19 389 26 856
Zysk netto 73 280 110 046 17 216 25 189
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 73 280 110 046 17 216 25 189
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2017 i 01.01-30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 163 284 195 788 38 360 44 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(17 392) 253(4 086) 58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(110 123)(174 490)(25 871)(39 940)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016
Aktywa trwałe 1 404 928 1 462 339 326 037 330 547
Aktywa obrotowe 235 443 266 294 54 639 60 193
Aktywa razem 1 640 371 1 728 633 380 676 390 740
Zobowiązania długoterminowe 173 791 180 962 40 331 40 905
Zobowiązania krótkoterminowe 119 247 175 576 27 673 39 687
Kapitał własny 1 347 333 1 372 095 312 672 310 148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »