Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
Przychody ze sprzedaży 659 029 716 749 154 938 168 385
Koszt własny sprzedaży(585 733)(587 000)(137 706)(137 903)
Koszty z tytułu rekompensat KDT(82 477)(28 247)(19 390)(6 636)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej(10 843) 95 963(2 549) 22 545
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem(8 586) 95 312(2 019) 22 392
Zysk/(strata) netto(7 664) 76 883(1 802) 18 062
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej(7 094) 76 268(1 668) 17 919
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym(570) 615(134) 143
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR)(0,48) 5,12(0,11) 1,20
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem(7 664) 76 883(1 802) 18 062
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 677 246 905 16 381 58 005
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(79 679)(71 500)(18 733)(16 797)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 321)(110 718)(2 662)(26 011)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 713 461 1 725 453 401 147 413 688
Aktywa obrotowe 611 261 600 237 143 106 143 911
Aktywa razem 2 324 722 2 325 690 544 253 557 599
Zobowiązania długoterminowe 630 315 558 187 147 566 133 829
Zobowiązania krótkoterminowe 236 297 261 092 55 321 62 598
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 454 915 1 502 239 340 618 360 172
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 195 4 172 748 1 000
Kapitał własny razem 1 458 110 1 506 411 341 366 361 172
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 97,86 101,10 22,91 24,24
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
Przychody ze sprzedaży 387 408 400 310 91 080 94 045
Koszt własny sprzedaży(352 829)(346 974)(82 950)(81 514)
Zysk na działalności operacyjnej 33 099 47 207 7 782 11 090
Zysk przed opodatkowaniem 59 814 82 531 14 062 19 389
Zysk netto 52 666 73 280 12 382 17 216
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 52 666 73 280 12 382 17 216
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 651 163 284 17 315 38 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(32 077)(17 392)(7 541)(4 086)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 470)(110 123)(3 167)(25 871)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 385 558 1 408 880 324 381 337 788
Aktywa obrotowe 331 257 316 254 77 552 75 824
Aktywa razem 1 716 815 1 725 134 401 933 413 612
Zobowiązania długoterminowe 153 897 164 229 36 030 39 375
Zobowiązania krótkoterminowe 175 214 185 637 41 020 44 508
Kapitał własny 1 387 704 1 375 268 324 883 329 729
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »