Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
Przychody ze sprzedaży 747 990 659 029 171 024 154 938
Koszt własny sprzedaży(673 848)(585 733)(154 072)(137 706)
Koszty z tytułu rekompensat KDT(13 795)(82 477)(3 154)(19 390)
Zysk na działalności operacyjnej 46 142(10 336) 10 550(2 430)
Zysk przed opodatkowaniem 48 347(8 586) 11 054(2 019)
Zysk/(strata) netto 36 581(11 370) 8 364(2 673)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 36 126(10 741) 8 260(2 525)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 455(629) 104(148)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR) 2,42(0,72) 0,55(0,17)
Inne całkowite dochody netto(256)- (58)-
Całkowite dochody ogółem 36 325(11 370) 8 306(2 673)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 265 69 677 48 305 16 381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(94 951)(79 679)(21 710)(18 733)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(14 883)(11 321)(3 403)(2 662)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa trwałe 1 792 744 1 746 938 416 086 406 265
Aktywa obrotowe 700 309 649 506 162 538 151 048
Aktywa razem 2 493 053 2 396 444 578 624 557 313
Zobowiązania długoterminowe 716 098 666 630 166 202 155 030
Zobowiązania krótkoterminowe 262 914 252 098 61 021 58 628
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 510 311 1 474 441 350 535 342 893
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 730 3 275 866 762
Kapitał własny razem 1 514 041 1 477 716 351 401 343 655
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 101,61 99,18 23,58 23,06
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
Przychody ze sprzedaży 442 527 387 408 101 181 91 080
Koszt własny sprzedaży(422 268)(352 829)(96 549)(82 950)
Zysk na działalności operacyjnej 10 180 33 099 2 328 7 782
Zysk przed opodatkowaniem 11 136 59 814 2 546 14 062
Zysk netto 7 762 52 666 1 775 12 382
Inne całkowite dochody netto(256)- (59)-
Całkowite dochody ogółem 7 506 52 666 1 716 12 382
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 469 73 651 24 115 17 315
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(70 830)(32 077)(16 195)(7 541)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(14 492)(13 470)(3 314)(3 167)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa trwałe 1 443 777 1 406 223 335 092 327 029
Aktywa obrotowe 353 830 331 860 82 123 77 177
Aktywa razem 1 797 607 1 738 083 417 215 404 206
Zobowiązania długoterminowe 208 776 153 191 48 456 35 626
Zobowiązania krótkoterminowe 171 515 175 082 39 808 40 717
Kapitał własny 1 417 316 1 409 810 328 951 327 863
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »