Reklama

ZEPAK (ZEP): ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży1 813 089 2 053 540 425 948 470 047
Zysk/Strata z działalności operacyjnej237 761 311 727 55 857 71 353
Zysk/Strata brutto212 592 262 470 49 944 60 078
Zysk/Strata netto za okres obrotowy169 976 218 665 39 932 50 052
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej169 368 216 208 39 790 49 489
Całkowite dochody172 817 221 274 40 600 50 649
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej409 850 474 869 96 286 108 696
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-30 984 -95 707 -7 279 -21 907
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-358 500 -303 569 -84 222 -69 486
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów20 366 75 593 4 785 17 303
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)3,33 4,25 0,78 0,97
Średnioważona liczba akcji50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
ODPOWIEDNIO STANY NA DZIEŃ: 30.09.2017, 31.12.2016, 30.09.2017, 31.12.2016
Aktywa razem4 423 945 4 801 300 1 026 652 1 085 285
Aktywa trwałe3 501 521 3 702 058 812 588 836 812
Aktywa obrotowe922 424 1 099 242 214 064 248 472
Kapitał własny ogółem2 250 886 2 143 658 522 356 484 552
Kapitał podstawowy101 647 101 647 23 589 22 976
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej2 250 886 2 143 658 522 356 484 552
Zobowiązania razem2 173 059 2 657 642 504 295 600 733
Zobowiązania długoterminowe1 258 442 1 389 715 292 043 314 131
Zobowiązania krótkoterminowe914 617 1 267 927 212 252 286 602
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)44,29 42,18 10,28 9,53
Średnioważona liczba akcji50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 086 592 1 208 091 255 272 276 527
Zysk/Strata z działalności operacyjnej73 098 89 842 17 173 20 564
Zysk/Strata brutto72 610 151 542 17 058 34 687
Zysk/Strata netto61 116 139 663 14 358 31 968
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej158 033 131 848 37 127 30 179
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 762 -9 209 -3 703 -2 108
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-189 234 -90 403 -44 457 -20 693
Przepływy pieniężne netto razem-46 963 32 236 -11 033 7 379
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)1,20 2,75 0,28 0,63
Średnioważona liczba akcji50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
ODPOWIEDNIO STANY NA DZIEŃ: 30.09.2017, 31.12.2016, 30.09.2017, 31.12.2016
Aktywa razem2 298 378 2 598 206 533 378 587 298
Aktywa trwałe1 984 906 2 219 586 460 631 501 715
Aktywa obrotowe313 472 378 620 72 747 85 583
Kapitał własny1 487 391 1 491 837 345 174 337 215
Kapitał podstawowy101 647 101 647 23 589 22 976
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania810 987 1 106 369 188 203 250 083
Zobowiązania długoterminowe238 970 344 005 55 457 77 759
Zobowiązania krótkoterminowe257 293 387 209 59 709 87 525
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)29,27 29,35 6,79 6,63
Średnioważona liczba akcji50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »