Reklama

MIDAS (MDS): Zgłoszenie zmian przez akcjonariusza do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które miało miejsce w dniu 29 października 2010 r. uprawniony akcjonariusz zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki (pkt 8 ppkt (h) porządku obrad).

Zgłoszona poprawka dotyczyła maksymalnej kwoty, do której zostanie podwyższony kapitał zakładowy. W miejsce kwoty 23.674.668,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych wprowadzono do projektu uchwały kwotę 29.593.335,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć 00/100) złotych. W konsekwencji zmianie uległy:

- maksymalna kwota, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Funduszu z wartości 17.756.001,00 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy jeden 00/100) złotych do wartości

23.674.668,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych,

- maksymalna liczba wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C z liczby 177.560.010 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziesięć) sztuk do liczby 236.746.680 (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk.

- numery akcji z wartości od 1 (jeden) do 177.560.010 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziesięć) do wartości od 1 (jeden) do 236.746.680 (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt).

Ponadto na wniosek akcjonariusza uzupełniono treść projektu uchwały o datę ustalenia prawa poboru ustaloną na 15 lutego 2011 roku. Zmianie uległa również liczba akcji serii C przypadająca na jedno prawo poboru z liczby trzech sztuk akcji do liczby czterech sztuk akcji.

Powyższe zmiany zostały również analogicznie odzwierciedlone w części uchwały dotyczącej zmiany Statutu Funduszu.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | uchwały | w drodze | projektu | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »