Reklama

IVMX (IMX): Zlecenia, zamówienia i umowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej - raport 22

Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że w dniu 06 lipca 2012 r. otrzymał zamówienie z dnia 26 czerwca 2012 roku od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., którego przedmiotem jest utrzymanie oprogramowania w okresie od 01 czerwca 2012 roku do 31 lipca 2013 roku (dalej zwane: Zamówieniem). Zamówienie opiewa na łączną wartość

8 674 520, 93 PLN.

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje również, że łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A a Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (zwaną dalej: PTC) w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła wraz z ww. Zamówieniem wyniosła 36 869 732, 86 PLN.

W ww. okresie umową o największej wartości (ze zleceń, zamówień i umów zawartych z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. jest ww. Zamówienie. Zamówienie realizowane jest na warunkach umowy ramowej nr 200101010 z dnia 1 października 2001 r. (zwana dale: Umową).

Umowa z dnia 1 października 2001 roku (aneksowana w dniach: 01 marca 2002 roku, 01 lipca 2003 roku, 15 marca 2004 roku, 28 października 2004 roku oraz w dniu 01 grudnia 2011 roku) została zawarta w celu ustanowienia zasad współpracy w zakresie: świadczenia Usług, dostarczania Produktów, świadczenia serwisów oraz prowadzenia szkoleń przez Infovide-Matrix S.A. na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Umowa zawarta została na okres jednego roku od dnia podpisania oraz zostaje automatycznie przedłużana na kolejne okresy jednego roku, o ile wcześniej jedna ze Stron nie wypowie na piśmie Umowy z 30 (trzydziesto) dniowym wypowiedzeniem.

W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy/Zamówienia, każda ze Stron powinna powiadomić pisemnie druga Stronę o tym fakcie, wyznaczając jej 15 (piętnasto) dniowy termin na usunięcie naruszenia. Po bezskutecznych upływie powyższego terminu, Strona może rozwiązać Umowę/Zamówienie z 2 (dwu) tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Strony wzajemnie wykluczyły odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, tj. wykluczają roszczenia z tytułu utraconych korzyści.

W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań niniejszej Umowy przez Infovide-Matrix S.A. przekraczającej 3 (trzy) dni, PTC ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,12 % niedostarczonych Produktów lub niewykonanych Usług za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 25% ceny Zamówienia, co do której nastąpiła zwłoka.

W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez PTC, Infovide-Matrix S.A. ma prawo obciążenia PTC odsetkami ustawowymi.

Roszczenia z tytułu powyższych kar nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Jako kryterium uznania zleceń, zamówień, umów z PTC za znaczące przyjęto fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Infovide-Matrix S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
Jarosław Plisz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Infovide-Matrix SA | oo | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »