Reklama

EFH (EFH): Złożenie do Sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego dla Spółki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Warszawie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z Planem Naprawczym działając na podstawie art. 494 ust.2 w zw. 280 ustawy z dnia Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z póź. zm.), Spółka przedstawiła propozycję restrukturyzacji prowadzonej działalności.

Na dzień złożenia Wniosku Spółka reguluje wszystkie niesporne zobowiązania. Jedynym nieuregulowanym zobowiązaniem jest dług z tytułu wyemitowanych obligacji serii G, którego termin zapadalności minął 14 lipca 2012 r. Wartość zobowiązania głównego to 2 000 000 PLN. Kwestia w/w zobowiązania jest sporna i stanowi przedmiot postępowania sądowego.

Ponadto w najbliższym czasie wymagalne staną się następujące zobowiązania:

a) z tytułu wyemitowanych obligacji serii EF, w kwocie 13 090 165, 95 PLN, w tym 12 891 000 - wartość nominalna obligacji, 199 165,95 PLN - odsetki naliczone i płatne w dniu 18.02.2013 r.; termin wymagalności całego zobowiązania nastąpi 18 lutego 2013 r.

b) z tytułu wyemitowanych obligacji serii H w kwocie głównej 2 000 000 PLN, termin wymagalności należności wraz z odsetkami w kwocie ok. 59 835,62 PLN przypada na dzień 22 kwietnia 2013 r.

c) z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, które spłacane są kwartalnie. Kwota 160.000 zł stanie się wymagalna w dniu 4.03.2013 r. a następnie kolejna kwota 160.000 zł w dniu 4.06.2013 r. Pozostała wartość obligacji w kwocie 9.920.000,00 zł będzie podlegać spłacie w dniu wykupy przypadającego na 4.09.2013 r.

Z uwagi na fakt, że z posiadanych środków pieniężnych oraz należności Spółka nie będzie w stanie obsłużyć w/w długu w najbliższym okresie, a więc wykupić ww. obligacji, wnioskuje się, aby powyższe zobowiązania, określone w pkt a i b oraz kwotę sporną wraz z odsetkami objąć układem.

Restrukturyzacja długu nastąpi poprzez:

1) odroczenie w czasie spłaty kwoty głównej (nominalnej) zobowiązań wg następujących założeń:

a) karencja w spłacie zobowiązań objętych układem, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata zobowiązań nastąpi od czerwca 2014 r.

b) uregulowanie całej kwoty nominalnej przypadających wierzycielom należności w sześciu ratach, w odstępach półrocznych począwszy od czerwca 2014 roku do grudnia 2016 roku włącznie.

2) odroczenie terminu spłaty długu odsetkowego w następujący sposób:

a) odsetki od niewykupionej wartości nominalnej obligacji od dnia ich wymagalności zostaną skapitalizowane na kwiecień 2014 i spłacone w całości w jednej racie.

Nie zakłada się restrukturyzacji wartości długu. Spłacona zostanie całkowita nominalna wartość zobowiązania głównego w wysokości 16 891 000 PLN, a także kwota odsetek w kwocie 3 084 913,89 PLN. Łączna wartość zobowiązań objęta układem to 19 975 913,89 PLN.

Restrukturyzacja majątku:

Spółka nie posiada środków trwałych o znaczącej wartości. Istotnym elementem restrukturyzacji majątku będzie przejęcie jednej ze spółek zależnej w 100% od Europejskiego Funduszu Hipotecznego: Mazury Lakes Resort Sp. z o.o. wraz z jej majątkiem, a następnie sprzedaż nieruchomości należącej do tej spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzycieli.

Nieruchomość objęta restrukturyzacją:

1) nieruchomość rolna niezabudowana znajdująca się w Tałtach, gm. Mrągowo, której właścicielem jest Mazury Lakes Resort Sp. z o.o., o aktualnej wartości bilansowej 13 700 000 PLN.

Alternatywnie rozważana jest sprzedaż innych składników majątku spółek zależnych, w tym:

2) nieruchomość niezabudowana znajdująca się w Piasecznie, której właścicielem jest Andros Sp. z o.oo wartości rynkowej wg operatu szacunkowego z dn. 30.12.2011: 5 820 000 PLN;

3) nieruchomość rolna niezabudowana znajdująca się w Tałtach, gm. Mrągowo, której właścicielem jest Talty S.A. o wartości bilansowej 34 030 000 PLN;

4) nieruchomości będące własnością spółek hotelowych o łącznej wartości rynkowej ok. 140 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie opisanego wyżej planu naprawczego pozwoli zaspokoić interesy wierzycieli oraz zapewnić Spółce możliwość dalszego skutecznego funkcjonowania i rozwoju.
Michał Tober - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »