Reklama

GETBACK (GBK): Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji Informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji - raport 81

Raport bieżący nr 81/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji ("Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. ("Układ”) wraz z jego aktualizacją ("Plan Restrukturyzacji”). Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Plan Restrukturyzacji został złożony w dniu 2 grudnia 2019 również do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, który to sąd rozpoznaje zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Reklama

W ocenie Zarządu Emitenta informacje przedstawione w Planie Restrukturyzacji - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu wyższym niż istniejący na datę wydania ww postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

Emitent przedstawił w Planie Restrukturyzacji informacje dotyczące efektów najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w terminie do jego złożenia, w szczególności:

(1) Rezultat rozliczenia transakcji z Hoist Finance AB oraz dezinwestycji operacji zagranicznych Emitenta, których wynik był bardziej korzystny niż założenia z pierwotnego Planu Restrukturyzacji przedstawionego w marcu 2019 r.:

a. przeprowadzenie transakcji z Hoist Finance AB pozwalającej na spłatę 240,5 mln zł części zobowiązań zabezpieczonych na portfelach wierzytelności funduszy których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta ("Zobowiązania Zabezpieczone”) przy jednoczesnym wygenerowaniu 116 mln zł wpływów z powyższej transakcji,

b. wygenerowanie 37,8 mln zł z dezinwestycji operacji zagranicznych i zwrotów kaucji;

(2) Informację o zmianie strategii w zakresie dalszej sprzedaży portfeli wierzytelności tj. wycofaniu się z planów sprzedaży i kontynuacji na tych aktywach działalności windykacyjnej – na skutek braku korzystnych ekonomicznie ofert zakupu;

(3) Efekty działalności windykacyjnej oraz porządkowania stanu prawnego i ekonomicznego portfeli, na skutek czego Emitent wygenerował nadwyżki na działalności operacyjnej w kwocie 83,1 mln zł po uwzględnieniu kosztów inicjowania postępowań sądowych dotyczących wierzytelności w wysokości 29 mln zł;

(4) Informację o redukcji miesięcznych kosztów działalności Emitenta z ponad 17 mln w maju 2018 r. do poziomu 7 mln zł obecnie, co stanowi wynik o 20% lepszy niż zakładał pierwotny Plan Restrukturyzacji;

(5) Najnowsze prognozy odzysków oraz kosztów działalności windykacyjnej uwzględniające:

a. wdrażanie nowej strategii windykacyjnej, uwzględniającej nowe regulacje prawne,

b. wyniki zakończonego procesu audytu jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018 opublikowanych w dniu 7 listopada 2019 r.

c. wpływ zmiany Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego funduszami na skutek utraty zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A., w tym przejściowy spadek odzysków w funduszach zarządzanych uprzednio przez Saturn TFI S.A. oraz planowany okres odbudowy odzysków do poziomów historycznych z 2018 r.;

(6) Efekty negocjacji z wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych skutkujących wyższym, dodatkowym poziomem redukcji w stosunku do pierwotnego Planu Restrukturyzacji, uwzględniających:

a. spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, poza transakcją wskazaną w pkt. 1 lit. a. powyżej, na kwotę 75,9 mln zł,

b. negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych , wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 137,2 mln zł;

(7) Podsumowanie działań w zakresie roszczeń Emitenta względem podmiotów trzecich, które działaniami podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018, wyrządziły Emitentowi szkody majątkowe ("Roszczenia”), skutkujące podpisaniem porozumień z efektem finansowym po stronie wpływów gotówkowych, bądź redukcji wierzytelności o wartości 4,4 mln zł.

W efekcie powyższych działań prognozowana rezerwa wykonania Układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym Planie Restrukturyzacji. Powyższa kwota obejmuję środki pieniężne Emitenta, spółek zależnych Emitenta oraz funduszy, w których Emitent jest jedynym uczestnikiem.

Przedłożony Plan Restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana przez Emitenta w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

– kwota 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat,

– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji.

Ponadto, zgodnie z warunkami Układu, niezwłocznie po jego prawomocnym zatwierdzeniu - w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 – Emitent ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku.

Jednocześnie, według informacji zawartych w Planie Restrukturyzacji:

(1) Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostanie:

a. 245,7 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta,

b. 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem;

(2) Emitent, w trakcie dalszej realizacji Układu zakłada:

a. wykorzystanie obecnego poziom nadwyżek środków pieniężnych Emitenta, funduszy Emitenta i spółek zależnych Emitenta w łącznej kwocie 210,5 mln zł (znajdujących się przede wszystkim w posiadaniu funduszy Emitenta) - stanowiących dochody z bieżącej działalności Emitenta, działalności funduszy zarządzanych przez Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta,

b. wygenerowanie dalszych przychodów w zakresie Roszczeń na poziomie 95,6 mln zł,

c. wygenerowanie 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej z windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy Emitenta (wartość tych portfeli wynosi wg stanu na 30 listopada 2019 r. wynosi 609,7 mln zł).

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-02Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu
2019-12-02Tomasz StramaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »