CAPITEA (CAP): Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji - raport 1

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji ("Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, pisma zawierającego informacje w zakresie realizacji Planu Restrukturyzacji, będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. ("Układ”), aktualizującego część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji Emitenta ("Informacja aktualizująca”).

Reklama

W ocenie Zarządu Emitenta, informacje przedstawione w Informacji aktualizującej - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania ww. postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

Emitent przedstawił w Informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta ("Zobowiązania Zabezpieczone”) skutkujących dodatkowym - wyższym niż pierwotnie założony - poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego Planu Restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym:

a) spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB),

b) negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych, wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł.

Emitent podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych (ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w Planie Restrukturyzacyjnym) wygenerowana przez Emitenta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

– kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu Układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych,

– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji.

Jednocześnie, według informacji zawartych w Informacji aktualizującej, Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostało:

a) 138,5 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta,

b) 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem.

Emitent podtrzymuje, iż powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przez Emitenta przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy Emitenta oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń Emitenta względem podmiotów trzecich, które swoimi działaniami, podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018 roku, wyrządziły Emitentowi szkody majątkowe.

Jednocześnie, w przedmiocie czterech zażaleń jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na postawienie ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu ("Postanowienie”), Emitent informuje, że:

a) dwa zażalenia zostały prawomocnie oddalone (postanowieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku) przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który podzielił argumentację przedstawianą przez Emitenta, zarówno w toku przyspieszonego postępowania układowego jak i w odpowiedziach na te zażalenia,

b) jedno zażalenie zostało cofnięte przez wierzyciela, który wniósł to zażalenie, w związku z czym Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku, umorzył postępowanie wywołane przedmiotowym zażaleniem,

c) czwarte – ostatnie zażalenie, wniesione przez wierzyciela - osobę fizyczną, będącą jednocześnie pełnomocnikiem zastępcy członka Rady Wierzycieli Emitenta, zostało postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, doręczonym pełnomocnikowi Emitenta 13 stycznia 2020 roku, odrzucone. Postanowienie ww. sądu w tym zakresie, nie jest jeszcze jednak postanowieniem prawomocnym.

Tym samym należy stwierdzić, że uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu, a więc rozpoczęcie przez Emitenta spłat wierzytelności objętych Układem, zależy obecnie wyłącznie od rozstrzygnięcia kwestii stricte formalnych związanych z zażaleniem, o którym mowa w pkt c) powyżej.

W opinii Emitenta, ewentualnie wniesione środki zaskarżenia dotyczące postanowienia o odrzuceniu zażalenia, o którym mowa w pkt c) powyżej, nie będą skuteczne i nie doprowadzą do zmiany treści zaskarżonego postanowienia.

Jednocześnie Emitent nie jest w stanie określić terminu, w jakim postanowienie o zatwierdzeniu Układu stanie się postanowieniem prawomocnym.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu
2020-01-15Tomasz StramaWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »