PGFGROUP (PGV): Zmiana biegłego rewidenta - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zastal Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (zwana dalej: Emitentem, Spółką) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 4 stycznia 2012 roku w trybie obiegowym podjęła uchwałę w sprawie zmiany biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Jednocześnie, w wyniku wspólnej decyzji stron, w dniu 10 stycznia 2012 r. została rozwiązana dotychczas obowiązująca umowa z 4Audyt Sp. z o.o. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii albo wydania opinii negatywnych o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz nie było rozbieżności pomiędzy osobami zarządzającymi Emitentem a 4Audyt Sp. z o.o. odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług świadczonych na podstawie umowy. Podstawą rozwiązania umowy nie są różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej. Biegły rewident wydał natomiast opinię z zastrzeżeniem do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal S.A. za I półrocze 2011 roku.

Reklama

Treść zastrzeżenia była następująca:

"Grupa Kapitałowa stosuje wobec rzeczowych aktywów trwałych, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, model oparty na wartości przeszacowanej w odniesieniu do gruntów oraz model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wobec pozostałych rzeczowych aktywów trwałych. W naszej opinii Spółka nie powinna stosować modelu opartego na wartości przeszacowanej wobec samych gruntów, w sytuacji gdy są to grunty zabudowane, a posadowione na nich budynki i budowle związane są z działalnością kontynuowaną. Całą grupę rzeczowych aktywów trwałych tworzą bowiem wówczas nieruchomości zabudowane, tj. grunty oraz posadowione na nich budynki i budowle, które są z nimi nierozerwalnie związane. Do dnia wydania niniejszego raportu na temat załączonego, skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w Grupie nie dokonano po początkowym ujęciu ustalenia wartości przeszacowanej budynków i budowli, stanowiącej jej wartość godziwą. Na podstawie otrzymanych danych i informacji nie możemy w sposób wiarygodny stwierdzić, czy wartość bilansowa nie różniła się na dzień 30 czerwca 2011 roku w sposób istotny od wartości tych środków trwałych, która zostałaby ustalona przy założeniu wartości godziwej na ten dzień."

Jednocześnie Zarząd Zastal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 4 stycznia 2012 roku w trybie obiegowym podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Wybranym biegłym rewidentem jest firma audytorska ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-527) przy ulicy J. Supniewskiego 11. Rada Nadzorcza Spółki przy wyborze, wzięła pod uwagę fakt posiadania przez podmiot wysokich kwalifikacji zawodowych. Firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115. Umowa zostanie zawarta na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 rok i obowiązywać będzie przez okres potrzebny do przeprowadzenia takiego badania. Spółka nie korzystała dotychczas z usług firmy ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Zastal S.A. informuje, iż z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. uzależnione było od uprzedniego rozwiązania umowy z 4Audyt Sp. z o.o., informacja o zmianie biegłego rewidenta podawana jest po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym audytorem Zastal S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 i 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Lesław Hnat - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »