Reklama

BALTONA (BAL): Zmiana do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu zmiany datowanej na dzień 23 maja 2013 r. do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 8 lutego 2011 r. (dalej: Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem, jego jednostkę zależną BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Jednostka zależna) a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank).

Reklama

Maksymalny limit kredytowy po zmianie w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnej wynosi:

a) 3.845.155,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) zł do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunków wprost określonych w Umowie;

b) 9.804.505,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset pięć) zł od dnia spełnienia warunków wprost określonych w Umowie.

Okres kredytowania: do dnia 8 lutego 2021 r.

Bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 3 lutego 2014 r.

Zabezpieczeniami należności po zmianach są:

a) Weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta i Jednostkę zależną wraz z deklaracjami wekslowymi oraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji do kwoty zadłużenia w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) (dalej: Ustawa);

b) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta oraz Jednostki zależnej w kwocie nie niższej niż 9.201.210,21 (słownie: dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście dziesięć i 21/100) zł do dnia 29 września 2013 r. oraz w kwocie nie niższej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) zł. od dnia 30 września 2013 r. wraz z ich oświadczeniami o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 Ustawy oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w zapasów;

c) Przejęcie na zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 835.000,00 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy) zł;

d) Gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo International Limited BVI do kwoty 17.325.000,00 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) zł wraz z oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy;

e) Gwarancja bankowa wystawiona przez Barclays Bank PLC w kwocie 2.950.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł z terminem ważności do 31 stycznia 2014 r.;

f) Oświadczenie Emitenta i Jednostki zależnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Umowa istotna ze względu na wartość maksymalnego limitu kredytowego przewyższającego 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-24Andrzej UrygaPrezes ZarząduAndrzej Uryga
2013-05-24Piotr KazimierskiCzłonek ZarząduPiotr Kazimierski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »