Reklama

KANIA (KAN): Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2014 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie informuje, iż w dniu 6 maja 2014 roku wpłynęło do spółki żądanie Desariba Consulting Ltd. z siedzibą na Cyprze, Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, sformułowane na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2014 roku o następujące kwestie:

Reklama

1) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał oraz ich uzasadnienie:

Ad 1)

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie: odwołania Członka(-ów) Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ze składu Rady

Nadzorczej odwołuje ……………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania Członka(-ów) Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. powołuje do składu

Rady Nadzorczej ……………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

W ocenie akcjonariusza, w związku ze stale rosnącym znaczeniem Spółki na rynku, celowym jest przeprowadzenie dyskusji na temat składu, znaczenia i realizowanych funkcji przez Radę Nadzorczą, co może wiązać się z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

Ad 2)

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto.

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto.

c) Sekretarz Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto.

d) Członek Rady Nadzorczej nie będący Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym lub Sekretarzem RN - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem począwszy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2014 r.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

W ocenie akcjonariusza w toku dyskusji nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej, jej znaczeniu i funkcji, może również pojawić się kwestia zmian w zasadach wynagradzania jej członków – co będzie wymagało podjęcia stosownej uchwały.

Czyniąc w pełni zadość żądaniu akcjonariusza, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia nowy porządek obrad (w którym dodano punkty 13 i 14 w proponowanym przez akcjonariusza brzmieniu, a dotychczasowy punkt 13 otrzymał numer 15):

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2013,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,

c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013,

d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,

e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wykreślenie artykułów 7a i 7b),

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana artykułu 6 – przedmiot działalności),

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-06Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2014-05-06Ewa ŁuczykWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »