Reklama

YOLO (YOL): Zmiana nazwy (firmy) oraz zmiana Statutu Emitenta - raport 44

Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd YOLO S.A. (dawniej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującej stan na dzień 26 października 2016 r., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Spółki z "P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna" na "YOLO Spółka Akcyjna", a także o wpisaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowego w wysokości "19.700.000 złotych”, na "19.779.890 złotych”. Ponadto został zarejestrowany nowy przedmiot działalności Spółki – szczegóły zmian zaprezentowane zostały w dalszej części niniejszego raportu.

Reklama

Wyżej wskazana zmiana firmy oraz pozostałych postanowień Statutu Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2016 roku.

O podjęciu uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr ESPI 26/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Aktualnie zarejestrowany przez sąd rejestrowy Statut Spółki uwzględnia następujące zmiany:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie :

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nowe brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: YOLO Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: YOLO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

b) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

c) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),

d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

f) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

g) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

k) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

m) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów – jako przeważający przedmiot działalności spółki,

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z - Leasing finansowy,

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.10.Z - Działalność prawnicza,

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na:

a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów),

o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

c) 79.890 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do 19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

§6 ust. 10 Statutu został skreślony.

Dotychczasowe brzmienie:

10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku

Na skutek wyżej opisanej zmiany na najbliższym posiedeniu Rada Nadzorcza Spółki przyjmie tekst jednolity Statutu Spółki, co zostanie podane do wiadomości publicznej stosownym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-26Krzysztof PiwońskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »