Reklama

CIECH (CIE): Zmiana porozumienia ze Skarbem Państwa w przedmiocie emisji przez Ciech S.A. nowych akcji oraz ich objęcia przez Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 26 maja 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku, informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 roku CIECH S.A. ("Emitent", "CIECH") zawarł ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") Aneks do Porozumienia z dnia 26 maja 2011 roku w przedmiocie emisji przez Emitenta nowych akcji oraz ich objęcia przez Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny (odpowiednio "Aneks", "Porozumienie").

Reklama

Strony postanowiły zmienić wysokość ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych), które mają zostać objęte przez Skarb Państwa w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za określony w Porozumieniu wkład niepieniężny ("Akcji Nowej Emisji").

Zgodnie z treścią Aneksu wysokość ceny emisyjnej zostanie ustalona w taki sposób, aby odzwierciedlała ona średnią cenę akcji CIECH z notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ważonej wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku, zamiast przyjętej w Porozumieniu, średniej ceny akcji CIECH z notowań na rynku podstawowym GPW ważonej wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień 30 kwietnia 2011 roku.

W oparciu o powyższą formułę, doradca finansowy Emitenta ustalił, iż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie wynosiła 26,06 zł (dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji. W wyniku zmiany ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji zmieni się również liczba Akcji Nowej Emisji, która - stosownie do wzoru zawartego w Porozumieniu - wyniesie 1.699.909 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć).

W związku ze zmianą proponowanej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz - w konsekwencji - zmianą liczby Akcji Nowej Emisji - CIECH zobowiązał się dokonać niezbędnych zmian w dokumentacji dotyczącej emisji Akcji Nowej Emisji. W szczególności zmianie ulegnie zaproponowany projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, związanej z tym zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru ("Uchwała WZA"). W związku z powyższym Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta podejmą stosowne uchwały, o czym Emitent niezwłocznie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

O ile Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie Uchwałę WZA i zostanie dokonana rejestracja w tym zakresie przez sąd rejestrowy, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 8.499.545 zł, tj. do kwoty 263.500.965 złotych.

Strony postanowiły również wprowadzić do Porozumienia dodatkowe zobowiązanie Emitenta. W przypadku zbycia przez Emitenta części lub wszystkich akcji spółki Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni, wniesionych przez Skarb Państwa na pokrycie Akcji Nowej Emisji ("Akcje Alwernia"), w okresie 6 miesięcy od dnia dokonania przez sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz zmiany statutu Emitenta spowodowanej podwyższeniem kapitału zakładowego, Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kwoty równej iloczynowi liczby zbytych przez Emitenta Akcji Alwernia i różnicy pomiędzy wartością jednej Akcji Alwernia, przyjętą w umowie, na mocy której

CIECH dokona zbycia Akcji Alwernia a wartością jednej Akcji Alwernia ustaloną przez Strony w Porozumieniu. Emitent jest zobowiązany dokonać przelewu stosownej kwoty na rzecz Skarbu Państwa w ciągu trzech tygodni od dnia uznania rachunku bankowego Emitenta kwotą uzyskaną w wyniku zbycia części lub wszystkich Akcji Alwernia.
Ryszard Kunicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »