Reklama

FERRUM (FER): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. - raport 80

Raport bieżący nr 80/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2016 (numeracja po korekcie) w sprawie żądania akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. (NWZ), Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, FERRUM) informuje o zmianie planowanego porządku obrad NWZ ogłoszonego raportem bieżącym nr 77/2016.

Spółka dokuje zmiany planowanego porządku obrad w ten sposób, że po punkcie 5) dodaje się oznaczone kolejnymi numerami punkty dotyczące wskazanych poniżej spraw:

Reklama

I. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji.

II. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji;

b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.;

e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji.

III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

IV. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A.

V. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji _wykonania_ ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.

VI. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. w okresie ostatnich 5 lat udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu.

Numeracja spraw wskazanych w punktach 6-9 pierwotnego porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie.

W związku z powyższym FERRUM zamieszcza poniżej zmieniony planowany porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji.

7. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji;

b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.;

e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

9. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A.

10. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.

11. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. poczynając od 2014 roku udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki).

12. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze glosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo w załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem do nowych punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-09Konrad MiterskiPrezes ZarząduKonrad Miterski
2016-12-09Włodzimierz KasztalskiWiceprezes ZarząduWłodzimierz Kasztalski

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »