Reklama

SKARBIEC (SKH): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 58/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. na żądanie akcjonariusza

Reklama

oraz raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 16.11.2018 r. dotyczącego otrzymania przez Skarbiec Holding S.A. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;

7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.,

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o uzupełnienia porządku obrad zgodnie z powyższym żądaniem akcjonariuszy.

W związku z powyższym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.12.2018 godz. 10.00 przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7.Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

a.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A..

b.dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c.powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9.Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uzupełnioną pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Ewa Radkowska –Świętoń Prezes Zarządu
2018-11-19Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »