Reklama

PGNIG (PGN): Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza - raport 40

Raport bieżący nr 40/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lipca 2010 roku do Zarządu PGNiG w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem.

Reklama

Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd PGNiG postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku:

1.Dodanie jako punktu 10 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

2.Dotychczasowy punkt 10 porządku obrad (Sprawy różne) otrzymuje numer 11 zmienionego porządku obrad.

3.Dotychczasowy punkt 11 porządku obrad (Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia) otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje zmieniony porządek obrad uwzględniający nowy punkt nr 10 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Aktualny porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3.Sporządzenie listy obecności,

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5.Przyjęcie porządku obrad,

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w trybie i na warunkach określonych w art. 4181 ksh,

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o.,

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG posiada 100 % udziałów oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG a PGNiG Norway AS,

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PGNiG za 2009 rok,

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,

11.Sprawy różne,

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały dodanej na żądanie akcjonariusza dotyczącej punktu nr 10 porządku obrad:

Uchwała nr "

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia """"

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG SA:

1. § 68, punkt 6 o dotychczasowym brzmieniu:

" Wyplata dywidendy za lata 2005 - 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej"

otrzymuje następujące brzmienie:

" Wyplata dywidendy za lata 2005 - 2010 może nastąpić także w formie niepieniężnej"

2. § 68, punkt 8 o dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 - 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 - 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna."

§2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie akcjonariusza do projektu uchwały:

Program działań wykonawczych na lata 2009-2012" będący załącznikiem nr 3 do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w działaniu 2.20. Zabezpieczenie interesów państwa w strategicznych spółkach sektora gazowego określa w pkt 2, iż zakończenie umowy leasingu systemu przesyłowego pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System SA poprzez przekazanie dywidendy rzeczowej nastąpi w 2011 roku co oznacza objęcie dywidendą rzeczową roku 2010. Przyjęcie przez Radę Ministrów "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" wymaga wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Spółki.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG na dzień 28 lipca 2010 roku opublikowane w raportach bieżących nr 38/2010 i 39/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku pozostają bez zmian.
Michał Szubski - Prezes Zarządu
Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »