Reklama

GANT (GNT): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 kwietnia 2010 r. i projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza

RAPORT UNI - PL nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

§ 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż na żądanie akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wprowadzono do porządku obrad punkt 5 w sprawie podjęcia uchwały nr 1 zmieniającej uchwałę nr 17 podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 października 2009 r. poprzez dodanie ustępu 1a precyzującego podstawę prawną umorzenia akcji własnych, ich łączną cenę nabycia oraz określenie sposobu obniżenia kapitału zakładowego. Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 października 2009 r., poprzez dodanie w uchwale nr 17 ustępu 1a precyzującego podstawę prawną umorzenia akcji własnych, ich łączną cenę nabycia oraz określenie sposobu obniżenia kapitału zakładowego.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał numer 3, 4, 5, 6 oraz 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009r., z uwagi na błąd formalny uniemożliwiający ich zarejestrowanie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru.

15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru.

16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.

18. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie §7a Statutu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę §7, §13 i §14 Statutu.

22. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż akcjonariusz zaproponował projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 17 podjętą w dniu 19 października 2009 roku, poprzez dodanie ust. 1a w następującym brzmieniu:

"1a. Podstawą prawną umorzenia 12.000 akcji własnych na okaziciela serii B jest art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu. Wynagrodzenie - całkowita cena nabycia akcji własnych wyniosła 257.400 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych w sposób określony w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych."
Dariusz Małaszkiewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »