Reklama

TOYA (TOA): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
TOYA S.A. informuje, że 1 czerwca 2016 r. wpłynął od akcjonariuszy posiadających łącznie 21,01 % ogólnej liczby akcji, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016.

W związku z powyższym, TOYA S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 19c i 19d oraz 22a – 22e w brzmieniu jak niżej. W załączeniu TOYA S.A. przekazuje zmieniony projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz uzasadnienie w/w akcjonariuszy do przedmiotowych zmian.

Reklama

Zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.

9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r., zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

11) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.

12) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie potrzeby dokonywania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.

13) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

14) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.

19a) Przedstawienie przez Zarząd zasadności zaangażowania środków Spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1% akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna, w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna.

19b) Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna.

19 c) Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.

19 d) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia strategii Spółki w zakresie polityki dywidendowej

20) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

21) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

22) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.

22 a) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

22 b) Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.

22 c) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej – w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

22 d) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie nowych członków) – w przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

22 e) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-02Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »