Reklama

TOYA (TOA): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
TOYA S.A. (dalej: Spółka) informuje, że 8 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynął od:

1. Akcjonariuszy posiadających 21,01 % ogólnej liczby akcji wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017.

2. Akcjonariusza posiadającego 13,28% ogólnej liczby akcji wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017.

Reklama

W związku z powyższym, TOYA S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 28a). 30a). oraz 30b). w brzmieniu jak niżej. W załączeniu TOYA S.A. przekazuje zmieniony projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A, w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wnioski w/w Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem do nowych punktów porządku obrad.

Zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2016 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2016r.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016r.

12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

17) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

18) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.

19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016.

20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016.

21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016.

22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

27) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

28) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

28a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku do 4 990 000 akcji własnych Spółki.

30) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji.

30a)Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.

30b)Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej – w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

31) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

32) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

33) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-08Radosław CzajkowskiPrawnik

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »