Reklama

ALIOR (ALR): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, ("PZU SA”, "Akcjonariusz”) jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

Reklama

• zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna,

• zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej,

• zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółka akcyjna dodano trzy kolejne punkty:

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.

W związku z powyższym Bank ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku.

7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji

i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych,

a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku,

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Akcjonariusza do nowych punktów 13, 14 i 15 wprowadzonych do porządku obrad:

"Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, zwołanego na 28 czerwca 2019 roku, ma na celu dostosowanie Statutu Banku do regulacji wynikających ze zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU.”

W załączeniu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »