Reklama

BETACOM (BCM): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu nr 11/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29.09.2021 r. informuje, iż w dniu 8 września 2021 r. otrzymał złożone w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pismo złożone przez akcjonariusza Spółki – Roberta Fręchowicza - posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, w treści którego zawarte zostało żądanie zmiany porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Akcjonariusz w załączeniu do przesłanego żądania złożył odpowiednie projekty uchwał.

W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki.

19. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad sprowadza się do rozszerzenia porządku obrad o pkt 17)-19) obejmujące podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Dotychczasowy pkt 17) "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia” zostaje oznaczony pkt 20 porządku obrad.

W związku z wprowadzeniem zmiany dotyczącej porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki do niniejszego raportu dołącza zmiany w porządku obrad ZWZ oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmieniony porządek obrad.

W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki, Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany postanowienia Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki:

"Łączna kwota wynagrodzeń przyznanych Członkom Rady Nadzorczej za pracę w Komitetach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł rocznie,”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Łączna kwota wynagrodzenia przyznanych członkom Rady Nadzorczej za pracę w Komitetach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 104.000,00 zł (sto cztery tysięcy) rocznie, z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę.”

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-10Magda PleskaczWiceprezes ZarząduMagda Pleskacz
2021-09-10Robert FręchowiczCzłonek ZarząduRobert Fręchowicz

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »