ELEKTROTI (ELT): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Spółka ELEKTROTIM S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 04.05.2017r. otrzymała od Akcjonariusza, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2017 r. spraw dotyczących:

Reklama

1. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 133 ze zm.), Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 32 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" i pkt. 33 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 32, otrzymuje odpowiednio numer 34.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok

16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016.

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty.

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje następujące dokumenty:

1. Wniosek Akcjonariusza tj. ALTUS TFI S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad WZA wraz z załącznikiem nr 1 tj. projektami uchwał na Walne Zgromadzenie spółki

2. Zmienione Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.05.2017r.

3. Zmienione projekty uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na 26.05.2017r.

4. Zmieniony "Wzór pełnomocnictwa oraz formularze”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-05Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2017-05-05Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »