ELEMENTAL (EMT): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza - raport 57

Raport bieżący nr 57/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza EFF B.V. z siedzibą w Maastricht ("EFF”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku ("Walne Zgromadzenie”) następujących spraw:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez EFF w związku z żądaniem umieszczenia powyższych spraw w porządku obrad, tj.:

1. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,

2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A. wraz z uzasadnieniem projektu uchwały oraz umieszczenia sprawy w porządku obrad,

3. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 11, 12 i 13, a dotychczasowe punkty 11 i 12, zostają odpowiednio oznaczone punktami 14 i 15.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

i. zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie informacji na temat skupu akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

14. Wolne głosy;

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-08-05Anna Kostro Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »