Reklama

GPW (GPW): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") informuje, że 1 czerwca 2016 r. otrzymała od Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Reklama

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 15. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku tj. 15, 16 i 17, otrzymują odpowiednio numery: 16, 17 i 18.

W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,

e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.

7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:

a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,

b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,

c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.

11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.

14. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.

15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

16. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.

17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.

18. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-01Małgorzata ZaleskaPrezes Zarządu
2016-06-01Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »