IMPERIO (IMP): zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza - raport 11

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 401 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 roku na godzinę 9.00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9 (budynek "Platinium Business Park 1”), 6 piętro (dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

Reklama

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Pana Andrzeja Ziemińskiego, który w dniu 29 lipca 2020 r. złożył żądanie o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

Wnioskodawca wskazał, że jego żądanie uzasadnione jest koniecznością realizacji wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (DZ.U. z 2019 r. poz. 623). Zgodnie z art. 90 d powołanej ustawy Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W ocenie ww. akcjonariusza przyjęcie przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń obejmującej wskazane w ustawie informacje ma na celu pogłębienie ładu korporacyjnego i zapewnienie akcjonariuszom skutecznego wpływu na strukturę wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje oraz nadzoru nad przyznawaniem tych wynagrodzeń.

Mając powyższe na względzie Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad w dotychczasowym punkcie 8 po lit.l), nowego punktu oznaczonego lit. m) dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

7) przedstawienie:

a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019.

c) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Impera Capital ASI S.A. za 2020 i 2021 rok.

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;

f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019;

g) podziału zysku za rok 2019;

h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

k) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki ;

l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

m) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

9) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza, oraz projekt uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad na żądanie ww. akcjonariusza, tj. projekty uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Treść pozostałych projektów uchwał nie uległa zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-31Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2020-07-31Adam WojackiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »