Reklama

NETIA (NET): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 roku - raport 26

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. ("Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała od akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz”), wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r. punktu porządku obrad w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji”.

Reklama

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz przedstawił także projekt uchwały dotyczący wnioskowanego punktu obrad:

"Uchwała nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETIA S.A. ("Spółka”)

z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 § 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NETIA Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią […] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A. bieżącej kadencji (jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek.

12. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.

14. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-08Paweł Szymańskiprezes zarządu
2015-05-08Tomasz Szopaczłonek zarządu

Dowiedz się więcej na temat: netia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »