Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 31 maja 2019 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Piotra Szostaka (dalej: Akcjonariusz) reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki w przedmiocie żądania, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego punktu porządku obrad:

Reklama

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.”

Jednocześnie Akcjonariusz przedłożył projekt uchwały dotyczący proponowanego powyżej punktu porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano nowy punkt 13 porządku obrad:

"13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.”

- w związku z czym dotychczasowe punkty 13 i 14 zostały oznaczone odpowiednio jako punkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający żądanie Akcjonariusza wygląda zatem następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2018, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, w wyniku powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z instrukcją.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Andrzej Filip WojciechowskiPrezes Zarządu
2019-06-06Sławomir BaniakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »