Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Luma Holding Ltd. (dalej: Akcjonariusz) reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki w przedmiocie żądania, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Reklama

Jednocześnie Akcjonariusz przedłożył projekty uchwał dotyczące proponowanego powyżej punktu porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano nowy punkt 14 porządku obrad: "14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, w związku z czym dotychczasowe punkty 14 - 16 zostały oznaczone odpowiednio jako punkt 15 - 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający żądanie Akcjonariusza wygląda zatem następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.

12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, w wyniku powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza, zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz zaktualizowany formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2021-06-02Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »