Reklama

PZU (PZU): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka", "PZU SA") informuje, iż w dniu 17 maja 2010 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.), o następujące sprawy:

Reklama

- Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

- Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

- Podjecie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o punkty dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki umożliwi akcjonariuszom Spółki dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w związku ze zmianą akcjonariatu po debiucie giełdowym jej akcji.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki umożliwi dostosowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki do warunków rynkowych.

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa, rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia wymienionych wyżej uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki znajduje uzasadnienie w postanowieniach Statutu Spółki, zgodnie z którymi od czasu kiedy Skarb Państwa przestanie być właścicielem ponad 50% akcji Spółki ustalenie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, projekty uchwał w wymienionych wyżej sprawach zostaną przekazane w terminie późniejszym.

W związku z powyższym Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

8.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

17.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

18.Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

19.Podjecie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.

20.Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 15 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.

21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu
Rafał Stankiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »