Reklama

GTC (GTC): Zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2012 roku do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, ("Akcjonariusz"), dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. ("Walne Zgromadzenie") punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały.

Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

- dodanie jako punktu 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- dotychczasowy punkt 11 porządku obrad ("Zamknięcie Walnego Zgromadzenia") otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniający nowy punkt nr 11.

Aktualny porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień prawa poboru to 4 czerwca 2012 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. pozostają bez zmian.

Załączniki:

Plik;Opis

Current report no 15_2012_pl_załącznik.pdf;Zaproponowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Current report no 15_2012_eng_załącznik.pdf;Draft resolution of the General Meeting to grant remuneration to a member of the Company’s Supervisory Board


Witold Zatoński - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | Globe Trade Centre | Emitent | zgromadzenie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »