Reklama

NFIEMF (EMF): Zmiana projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY 20/2011

Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż zmianie uległ projekt uchwały nr 6 w zakresie określenia Dnia Dywidendy oraz Dnia Wypłaty Dywidendy, której nowa proponowana treść brzmi:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz wykorzystania kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe

Reklama

§1

Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 w związku z art. 348 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia:

a) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku w wysokości 19.393.021,11 zł (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden złotych jedenaście groszy) podzielić w następujący sposób: (i) kwotę 946.492,00 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich a (ii) pozostałą kwotę w wysokości 18.446.529,11 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

b) kwotę w wysokości 1.320.039,00 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści dziewięć złotych) przenieść z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

§2

W związku z §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę netto w wysokości 19.766.568,11 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy) zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2010, pomniejszonego o pokrytą stratę za lata ubiegłe, i powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe, jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki.

§3

Dywidenda wynosi 0,19 złotych (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.

§4

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 września 2011 roku ("Dzień dywidendy").

§5

Dzień wypłaty dywidendy zostanie wyznaczony, zgodnie z § 34 Statutu Spółki, przez Radę Nadzorczą, w drodze uchwały, na dzień przypadający nie później niż 20 styczna 2012 roku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - [____________]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - [________ ]%

Łączna liczba ważnych głosów - [__________], w tym:

Głosów "za" - [___________]

Głosów "przeciw" - [_______]

Głosów "wstrzymujących się" - [_____]

Dotychczasowa treść projektu uchwały nr 6 była podana do wiadomości publicznej w załączniku do raportu bieżącego 18/2011 opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2011 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przypomina, że informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.

Maciej Szymański

Prezes Zarządu
Maciej Szymański - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »