Reklama

FACHOWCY (FAV): Zmiana stanu posiadania - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 18.09.2017 roku, w godzinach popołudniowych, Emitent powziął informację od:

Reklama

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1072 (dalej "Fulcrum FIZ"), 

2) Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Subfundusz Akcji) z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 574 (dalej "Subfundusz Akcji"),

za które łącznie działała Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000206615, numer NIP: 107-00-00-939, numer REGON: 015748600, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.618.300,00 zł (dalej "TFI") jako organ zarządzanych przez TFI funduszy tj. Fulcrum FIZ, Subfundusz Akcji (dalej łącznie "Fundusze"), w której Fundusze na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa") zawiadomiły o zmianie liczby posiadanych akcji Emitenta, oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek zawarcia przez Fulcrum FIZ w dniu 11 września 2017 r. na rynku regulowanym transakcji sprzedaży 3.499.000 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji Emitenta, reprezentujących 2,48% kapitału zakładowego Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki, dających prawo do 3.499.000 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów stanowiących 2,48% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej: "Transakcja"). 

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, przed dokonaniem Transakcji:

Subfundusz Akcji posiadał 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 0,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Fulcrum FIZ posiadał łącznie 7.965.664 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 5,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.965.664 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 5,65% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1) 3.499.939 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 2,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 3.499.939 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 2,48% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D i F reprezentujących 3,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu Transakcji:

Fulcrum FIZ posiada łącznie 4.466.664 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 3,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.466.664 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1) 939 (dziewięćset trzydzieści dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,00% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do 939 (dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,00% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D i F reprezentujących 3,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Subfundusz Akcji posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 0,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Fundusze posiadają łącznie 4.516.664 (cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 3,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.516.664 (cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,20% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1) 50.939 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,04% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do 50.939 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D i F reprezentujących 3,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.465.725 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto TFI oświadczyła, że:

1. brak jest podmiotów zależnych wobec Funduszy w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki;

2. brak jest innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI poza Funduszami, które posiadałyby akcje Spółki;

3. w odniesieniu do Funduszy nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

4. Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, na podstawie których przysługiwałoby im dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 7 - 9 Ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-19Piotr SurmackiPrezes ZarząduPiotr Surmacki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »