Reklama

INFOSCAN (IST): Zmiana stanu posiadania - raport 30

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku otrzymał od Pana Jerzego Kowalskiego, działającego w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki ("Porozumienie Akcjonariuszy"), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), zawiadomienie z dnia 18 czerwca 2020 roku sporządzone na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

Reklama

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69b ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej”), ja niżej podpisany, Jerzy Kowalski, w imieniu i na rzecz wskazanych poniżej osób:

• Bartosz Turczynowicz,

• Jerzy Kowalski,

• Jacek Gnich,

• Miłosz Jamroży,

• Telemedicine Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

• Andrzej Szurek,

• Natasza Wysocka,

• Paweł Janiszewski,

(określanych dalej wspólnie jako: "Strony Porozumienia"), zawiadamiam o zmianie dotychczasowego stanu posiadania Stron Porozumienia w spółce Infoscan S.A. ("Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczasowego stanu posiadania w Spółce Stron Porozumienia nastąpiła w związku z objęciem w dniu 18 czerwca 2020 r. warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki w łącznej liczbie 192.500 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) przez Jerzego Kowalskiego, Pawła Janiszewskiego oraz Andrzeja Szurka w ramach programu motywacyjnego. Nabycie przedmiotowych warrantów przez ww. osoby nastąpiło na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K. Ww. program motywacyjny uprawnia jego uczestników do objęcia 600.000 warrantów subskrypcyjnych serii C a w konsekwencji do objęcia 600.000 akcji serii K Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Strony Porozumienia posiadały 293.385 akcji Spółki reprezentujących 4,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 293.385 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,13% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie Strony porozumienia posiadają 293.385 akcji Spółki reprezentujących 4,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 293.385 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,13% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - Strony Porozumienia nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

W związku z objęciem przez Strony Porozumienia łącznie 192.500 warrantów subskrypcyjnych serii C, po dokonaniu ww. objęcia Strony Porozumienia posiadają łącznie 192.500 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii K Spółki, w przypadku wykonania przez Strony Porozumienia praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęciu akcji serii K Spółki Strony Porozumienia będą posiadały łącznie 192.500 akcji serii K Spółki, które będą uprawniały do 192.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Prawo do objęcia akcji serii K Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii C może nastąpić do dnia 13 sierpnia 2020 roku.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Biorąc pod uwagę łączną liczbę obecnie posiadanych przez Strony Porozumienia akcji Spółki, w przypadku wykonania przez Strony Porozumienia praw z posiadanych łącznie 192.500 warrantów subskrypcyjnych serii C i objęciu łącznie 192.500 akcji serii K Spółki, Strony Porozumienie będą posiadały łącznie 485.885 akcji Spółki, reprezentujących 6,31 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do 485.885 głosów reprezentujących 6,31 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy założeniu, iż wszyscy uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii C dokonają zamiany praw z tych instrumentów finansowych i obejmą pełną liczbę akcji, tj. 600.000 akcji serii K.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-18Piotr SobiśPrezes Zarządu
2020-06-18Maciej NowakWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »