Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Zmiana stanu posiadania - raport 6

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 10 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od DTower Incorporation ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Reklama

Treść zawiadomienia poniżej:

“INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512, tj. ze zm., dalej: "Ustawa o ofercie”), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku umówionej transakcji z polską instytucją finansową zawartej 2 lutego 2021 na rynku NewConnect, dotyczącej spółki BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("dalej: "Emitent”), doszło do zmniejszenia procentowego udziału DTower Incorporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ("dalej: Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

2 lutego 2021 roku. Transakcja sprzedaży 285 000 akcji Emitenta na rynku NewConnect.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed ww. transakcjami Akcjonariusz posiadał 3598743 akcji Emitenta stanowiących 43,92 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 3598743 głosów stanowiących 43,92 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu ww. transakcji Obecnie Akcjonariusz posiada 3313743 akcji Emitenta reprezentujących 40,45 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 3313743 głosów stanowiących 40,45 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Informuje, iż nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Informuję, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Informuje, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Z uwagi na fakt, że Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio 3.313.743 akcji Emitenta reprezentujących 40,45 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 3.313.743 głosów stanowiących 40,45 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie Akcjonariusz informuje, iż w przypadku uchwalenia nowej emisji akcji Emitenta, uzyskane środki ze sprzedaży Akcjonariusz zamierza zainwestować obejmując nowo wyemitowane akcje Emitenta.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-10Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »