Reklama

ATLASEST (ATL): Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Raport Bieżący nr 5/2019 z dnia 4 czerwca 2019

Reklama

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym

otrzymała zawiadomienie od Fragiolig Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, pod adresem Esperidon

5 (4 piętro), Strovolos, 2001, Nikozja ("FHL’) o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki , o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu i na rzecz FHL (FHL działającą

również w imieniu i na rzecz Atlas International Holdings Limited ("AIHL”), jako stron działających w

porozumieniu i będących stronami porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie),

niniejszym informujemy, że w wyniku zawarcia w dniu 28 maja 2019 r. na rynku głównym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opisanej poniżej transakcji

dotyczącej nabycia akcji Spółki, FHL i AIHL posiadają łącznie 43.658.862 akcji Spółki

reprezentujących 93,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 43.658.862

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 93,18% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym:

(i) FHL jest beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees

Limited ) oraz posiada bezpośrednio łącznie 37.197.437 akcji Spółki reprezentujących

79,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 37.197.437 głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 79,39% ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(i) AIHL posiada bezpośrednio 6.461.425 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.425 głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Spółki, które stanowią 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Spółki.

Struktura posiadania akcji Spółki przez FHL zmieniła się w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

przeprowadzonej przez FHL w dniu 28 maja 2019 r., która (razem z transakcjami zawartymi w dniach

21 oraz 22 lutego 2019 r.), doprowadziła do przekroczenia przez FHL progu 93,04% (zmianę o 1% w

stosunku do stanu z dnia 20 lutego 2019 r. przekazanego w zawiadomieniu z dnia 22 lutego 2019 r.)

kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

(łącznie z akcjami posiadanymi przez AIHL) ("Transakcja”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji FHL i AIHL posiadały łącznie 43.122.570 akcji Spółki

reprezentujących 92,04 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 43.122.570

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 92,04% % ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym:

(i) FHL był beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees

Limited ) oraz posiadał bezpośrednio, łącznie 36.661.145 akcji Spółki reprezentujących

78,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 36.661.145 głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 78,25% ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(i) AIHL posiadała bezpośrednio 6.461.425 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.425 głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Spółki.

Podmioty zależne FHL i AIHL nie posiadają akcji Spółki.

FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. (c)

Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa

głosu.

FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art.

69b Ustawy o Ofercie.

Ron Izaki, rezydent Izraela, jest ostatecznym podmiotem dominującym FHL i AIHL oraz w rezultacie

– Spółki.

AIHL jest kontrolowana przez IGMG Ltd, która jest kontrolowana przez Coralcliff Ltd (która również

kontroluje FHL). Coralcliff Ltd jest kontrolowana przez RIZ Europe (Luxembourg) S.a.r.l., która jest

kontrolowana przez RIGRE GmbH.

RIGRE GmbH jest kontrolowana przez RIG Investments GmbH & Co KG. RIG Investments GmbH &

Co KG jest kontrolowana przez Rig Investments S.a.r.l., która jest kontrolowana przez Rona Izakiego.

Komplementariuszem RIG Investments GmbH & Co KG jest RIG Investments GmbH, która jest

kontrolowana przez RIG International Ltd. RIG International Ltd jest bezpośrednio kontrolowana przez

Rona Izakiego.

Jednocześnie w celu korekty oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w zawiadomieniu z dnia 22 lutego

2019 r., poniżej przekazujemy prawidłową liczbę akcji posiadanych przez FHL i AIHL na dzień 20

lutego 2019 r.:

Na dzień 20 lutego 2019 r. FHL i AIHL posiadały łącznie 43.122.570 (było: 43.122.568) akcji Spółki,

uprawniających do wykonywania 43.122.570 (było: 43.122.568) głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Spółki, przy czym:

(i) FHL był beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees

Limited ) oraz posiadał bezpośrednio, łącznie 36.661.145 akcji Spółki reprezentujących

78,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 36.661.145 głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 78,25% ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz

(ii) AIHL posiadała bezpośrednio 6.461.425 (było: 6.461.423) akcji Spółki reprezentujących

13,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.425 (było: 6.461.423)

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 13,79% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Omyłka pisarska nie wpływa na pozostałe informacje przekazane w zawiadomieniu.”

Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.512 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-04Andrew Fox Director
2019-06-04Mark ChaseyDirector
2019-06-04Guy IndigDirector

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »