Reklama

INFOSCAN (IST): Zmiana stanu posiadania akcji Spółki.

Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 stycznia 2021 roku otrzymał od Pawła Janiszewskiego, działającego w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2021 roku o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, o następującej treści:

Reklama

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej”), ja niżej podpisany, Paweł Janiszewski, w imieniu i na rzecz wskazanych poniżej osób:

• Bartosz Turczynowicz,

• Jerzy Kowalski,

• Jacek Gnich,

• Miłosz Jamroży,

• Telemedicine Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

• Andrzej Szurek,

• Natasza Wysocka,

• Paweł Janiszewski,

(określanych dalej wspólnie jako: "Strony Porozumienia"), zawiadamiam o zmianie dotychczasowego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w spółce Infoscan S.A. ("Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w dniu 22 grudnia 2020 r. akcji serii H Spółki w łącznej liczbie 822.783 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund i w konsekwencji podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Ww. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Strony Porozumienia posiadały 485.885 akcji Spółki reprezentujących 5,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 485.885 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,38% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie Strony porozumienia posiadają 485.885 akcji Spółki reprezentujących 4,93% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 485.885 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - Strony Porozumienia nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

485.885 głosów oraz 4,93% % ogólnej liczby głosów.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-11Piotr SobiśPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »