Reklama

CASHFLOW (CFL): Zmiana statutu Cash Flow S. A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 12 lipca 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 lipca 2012 roku w przedmiocie dokonania wpisu zamiany statutu emitenta do rejestru. Przedmiotowa zmiana statutu została dokonana w dniu 5 lipca 2012 roku, na podstawie Uchwały nr 11/2011 Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A. z dnia 28 czerwca 2011 roku oraz konstytutywnego wpisu do rejestru.

Przedmiotowa zmiana dotyczyła treści § 22 Statutu Cash Flow S. A., który przed jej dokonaniem miał następujące brzmienie:

"§ 22

1) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b) podział zysku lub pokrycie strat,

c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

d) zmiana Statutu Spółki,

e) podwyższeniu lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

g) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,

h) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem, pierwszeństwa,

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw z postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają większością dwóch trzecich głosów z głosów obecnych na głosowaniu, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

3) Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.

4) Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.

5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki"

Po dokonaniu zamiany statut otrzymał następujące brzmienie:

"§ 22

1) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b) podział zysku lub pokrycie strat,

c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

d) zmiana Statutu Spółki,

e) podwyższeniu lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

g) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,

h) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym

dywidenda będzie wypłacana,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw z postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów (z głosów obecnych na głosowaniu), chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

3) Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.

4) Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.

5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki"

Ponadto Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki wraz ze zmianami zarejestrowanymi postanowieniem Sądu z dnia 5 lipca 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

Plik;Opis
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »