Reklama

PUNKPIRAT (PUN): Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę nr 16 w sprawie zmian w Statucie Spółki na podstawie, której dokonano zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej.

Reklama

1. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółek, o których mowa w § 2.”

Przyjęte brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).”

Przyjęte brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki:

"4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, o której mowa w § 17 ust. 2”

Przyjęte brzmienie § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki:

"4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, o której mowa w § 17 ust. 2”;

4. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Udzielenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust, 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

Przyjęte brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Udzielanie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

5. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółek, o których mowa w § 2.”

Przyjęte brzmienie § 21 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

6. Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.”

Przyjęte brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy.”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Maciej HazubskiPrezes ZarząduMaciej Hazubski
2016-06-17Wojciech PrzyłęckiWiceprezes ZarząduWojciech Przyłęcki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »