Reklama

ODLEWNIE (ODL): Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2016 r. otrzymał od Banku Handlowego w Warszawie S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1) a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1382), zawiadomienie dotyczące zmiany udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A. o niżej przedstawionej treści:

Reklama

Działając w imieniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1) a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku odpowiedzi Banku na "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach” opublikowane przez Spółkę w dniu 13 czerwca 2016 r., Bank w dniu 8 lipca 2016 r. dokonał zbycia 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Odlewnie Polskie S.A. reprezentujących 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku tego zbycia Bank osiągnął poniżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem zbycia Bank posiadał 3.138.370 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okazciela Spółki, stanowiących 15,19% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.138.370 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) głosów, co stanowiło 15,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowego zbycia Bank posiada 2.598.370 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 12,57% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.598.370 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bank nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Nie istnieją podmioty zależne od Banku posiadające akcje Spółki.

Bank nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-13Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2016-07-13Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2016-07-13Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »