TRAKCJA (TRK): Zmiana Umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trakcja PRKiI S.A. (dawniej Trakcja S.A., dalej "Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2014 r. doręczono Spółce podpisany przez strony Aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2014 r. ("Aneks”) do Umowy Podwykonawczej nr U/07C/012/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. (" Umowa”). Aneks został zawarty pomiędzy Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FCC Construcción S.A. ("FCC”), z biurem głównym w: c/Balmes 36, 08007 Barcelona, Hiszpania, działającym poprzez FCC Construcción S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000376784, liderem "Konsorcjum FCC AZVI DCM”, składającego się z następujących członków:

Reklama

• FCC CONSTRUCCIÓN S.A.,

• AZVI S.A. y DECOMA SP. Z O.O.

Na mocy wskazanego powyżej Aneksu nr 1 Strony Umowy zgodnie zwiększyły zakres robót określonych w Rozdziale 8.1 – Sieć trakcyjna Dział. 4 załącznika nr 1 do Umowy, dodając: stację Czempiń od km 131.080 do km 134.500; stację Mosina od km 144.400 do km 147.300; stację Luboń k/Poznania od km 156.500 do km 159.000; szlak Mosina-Luboń k/Poznania od km 147.300 do km 156.50.

Zwiększony zakres robót obejmuje również przewidziane projektem uszynienie grupowe i indywidualne ekranów akustycznych.

W związku z zawartym Aneksem nr 1 wartość przedmiotu Umowy uległa zwiększeniu o kwotę netto 35.352.344,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote), co oznacza, że FCC jako Wykonawca, zapłaci Trakcja PRKiI S.A. jako Podwykonawcy łączną cenę powiększoną do kwoty netto około 53.179.941,20 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 20/100). Cena ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ostateczna cena będzie wynikiem pomnożenia rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z wymaganiami specyfikacji, przez ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1A do wskazanego powyżej Aneksu nr 1.

Termin zakończenia robót objętych wskazanym powyżej Aneksem nr 1 Strony ustaliły na dzień 21 września 2015 r.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto okoliczność, iż wskutek zawarcia przedmiotowego Aneksu nr 1 wartości przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-18Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu
2014-02-18Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »