Reklama

ARMATURA (ARM): Zmiana umowy spółki komandytowej - aktualizacja informacji - raport 39

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2010 roku został podpisany akt notarialny (Repertorium A nr 5323/2010) pomiędzy Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor Sp. z o.o., zgodnie z którym strony zmieniły Umowę spółki Armatoora SA i wspólnik sp.k. Na mocy niniejszej umowy do spółki komandytowej przystąpił w roli komandytariusza nowy wspólnik - Armagor Sp. z o.o. W związku z przystąpieniem nowego wspólnika zmianie uległa firma spółki z dotychczasowej Armatoora SA i wspólnik spółka komandytowa na Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa.

Na mocy niniejszej umowy Armagor Sp. z o.o. zobowiązał się do wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego (aportu) w łącznej wartości 4.388.993 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) złotych, w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu położone w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie Gorzów Śląski, miejscowości Gorzów Śląski, w obrębie 0046 (czterdzieści sześć) oznaczone nr ewidencyjnym 498/180; 499/180; 962/180; 1042/180; 1041/180; 1167/180; 1304/180; 1327/180; 1328/180 oraz prawa własności nieruchomości położonej w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie Olesno, miejscowości Olesno, w obrębie 0068 (sześćdziesiąt osiem) składające się z działek nr 2267/273; 1800/259; 1756/280; 1758/288; 1759/288, o łącznej powierzchni 117.588 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na w/w nieruchomościach, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr:

- OP1L/00009120/2 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 498/180; 499/180; 962/180; 1042/180;

- OP1L/00011005/7 - dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 1041/180

- OP1L/00013633/2 - dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 1167/180

- OP1L/00027467/8 - dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 1304/180

- OP1L/00029912/7 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1327/180; 1328/180

- OP1L/00030642/3 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1756/280; 1758/288; 1759/288; 1800/259; 2267/273.

Ponadto na mocy niniejszej umowy Armatoora SA zobowiązała się do wniesienia do spółki komandytowej dodatkowego wkładu niepieniężnego (aportu) w łącznej wartości 2.107.847 (słownie: dwa miliony sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 28 grudnia 2092 r. nieruchomości stanowiącej działki gruntu położone w województwie podkarpackim, powiecie niżańskim, gminie Nisko, miejscowości Nisko oznaczone nr ewidencyjnym 1751/16; 1751/43; 1751/44 oraz prawa własności nieruchomości położonej w województwie podkarpackim, powiecie niżańskim, gminie Nisko, miejscowości Nisko, składającej się z działek gruntu nr 1751/4; 1751/20; 1751/23; 1751/36; 1752/5, a także wynoszący 201050/1000000 (dwieście jeden tysięcy pięćdziesiąt milionowych) części udział we współwłasności nieruchomości położonej w województwie podkarpackim, powiecie niżańskim, gminie Nisko, miejscowości Nisko, składającej się z działek gruntu nr 1751/32; 1751/35; 1751/41; 1732/4; 1740/21 o łącznej powierzchni 32.763,3 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na w/w nieruchomościach, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nisku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr:

- TB1N/00096543/3 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1751/4; 1751/20; 1751/23; 1751/36; 1752/5;

- TB1N/00064037/0 - dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 1751/16;

- TB1N/00092767/1 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1751/43; 1751/44;

- TB1N/00096544/0 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1751/32; 1751/35; 1751/41;

- TB1N/00096548/8 - dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym nr 1732/4; 1740/21.

Dodatkowo na mocy niniejszej umowy Armatura Kraków SA zobowiązała się do wniesienia do spółki komandytowej dodatkowego wkładu niepieniężnego (aportu) w łącznej wartości 4.005.797 (słownie: cztery miliony pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 2/33 o łącznej powierzchni 1.578 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na w/w nieruchomości, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00411862/9.

W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa powyżej w dniu 2 grudnia 2010 roku został podpisany:

- akt notarialny (Repertorium A Nr 5336/2010) pomiędzy Armagor Sp. z o.o. i Armatoora SA i wspólnicy spółką komandytową, zgodnie z którym Armagor Sp. z o.o. jako komandytariusz Armatoora S.A. i wspólnicy sp. k. wniósł opisany powyżej wkład niepieniężny (aport) w łącznej wartości 4.388.993 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) złotych, na co spółka komandytowa Armatoora SA i wspólnicy sp. k. wyraziła zgodę;

- akt notarialny (Repertorium A Nr 5346/2010) pomiędzy Armatoora SA i Armatoora SA i wspólnicy spółką komandytową, zgodnie z którym Armatoora SA jako komplementariusz Armatoora S.A. i wspólnicy sp. k. wniosła opisany powyżej dodatkowy wkład niepieniężny (aport) w łącznej wartości 2.107.847 (słownie: dwa miliony sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) złotych, na co spółka komandytowa Armatoora SA i wspólnicy sp. k. wyraziła zgodę;

- akt notarialny (Repertorium A Nr 5355/2010) pomiędzy Armatura Kraków SA i Armatoora SA i wspólnicy spółką komandytową, zgodnie z którym Armatura Kraków SA jako komandytariusz Armatoora S.A. i wspólnicy sp. k. wniosła opisany powyżej dodatkowy wkład niepieniężny (aport) w łącznej wartości 4.005.797 (słownie: cztery miliony pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, na co spółka komandytowa Armatoora SA i wspólnicy sp. k. wyraziła zgodę.

Łączna wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych (aportu) wyniosła 10.502.637 (słownie: dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) złotych.

Wartość poszczególnych wkładów niepieniężnych (aportu) została określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę i w takiej wartości będzie ujawniona w księgach rachunkowych Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa.

Wniesienie ww. aportu jest wynikiem przyjętej strategii Grupy Armatura zakładającej, że Armatoora SA i wspólnicy sp. k. jest podmiotem odpowiedzialnym za optymalizowanie wykorzystania nieruchomości w Grupie Armatura.

Zgodnie z treścią Aktu notarialnego wszelkie korzyści i ciężary związane z objęciem wskazanego powyżej aportu przechodzą na Armatoora SA i wspólnicy spółkę komandytową z dniem wydania.

Aktywa stanowiące przedmiot powyższego aportu zostały uprzednio przekwalifikowane na aktywa inwestycyjne. Ich wartość sprzed przekwalifikowania wynosiła łącznie 6.086.058,39 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 39/100) złotych, co obejmowało:

- 3.059.899,44 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100) w przypadku aktywów stanowiących aport ze strony Armagor Sp. z o.o.

- 1.426.882,81 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 81/100) w przypadku aktywów stanowiących aport ze strony Armatoora SA,

- 1.599.276,14 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 14/100) w przypadku aktywów stanowiących aport ze strony Armatura Kraków SA.

Według wstępnej opinii audytora Spółki, różnica pomiędzy wartością przedmiotowych nieruchomości wykazaną jako nieruchomości inwestycyjne a ich wartością ewidencyjną sprzed przekwalifikowania, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne poszczególnych spółek.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Konrad Hernik - Prezes Zarządu
Andrzej Tylko - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Armatura Kraków SA | aktualizacje | aktualizacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »