Reklama

LIBET (LBT): Zmiana umowy znaczącej (umowy kredytów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A)

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. niniejszym działając na podstawie § 5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuje, iż w dniu 23 maja 2011 roku Zarząd LIBET S.A. podpisał aneks do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., oraz aneksy do umów towarzyszących tej umowie tj. (a) umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 23 marca 2011 roku, (b) umowy zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych z dnia 23 marca 2011 roku.

W zakresie umowy kredytów zawartej dnia 23 marca 2011 roku, aneks dotyczy: (a) zapewnienia przez Spółką, iż nie zaistniały istotne niekorzystne zmiany w jego sytuacji finansowej w stosunku do sytuacji finansowej przedstawionej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych na dzień 31 grudnia 2010 r, (b) ustalenia nowych terminów przedstawienia bankowi sprawozdań finansowych spółki (także sprawozdań wykonywanych w związku z realizacją obowiązków informacyjnych spółek publicznych) w taki sposób by, w szczególności były one przekazywane nie wcześniej niż po podaniu ich do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla spółek publicznych, (c) nie rekomendowania przez LIBET S.A wypłaty dywidendy chyba, że (ca)) LIBET uzyskał dodatni wynik finansowy (zysk netto po opodatkowaniu) co zostało potwierdzone w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zweryfikowanym przez biegłego rewidenta, (cb) nie wystąpił oraz nie nastąpi w wyniku wypłaty dywidendy Przypadek Naruszenia Umowy ,(cc) wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Kredytobiorcę kopii uchwały o wypłacie dywidendy, w kwocie nie wyższej niż zysk netto za dany rok oraz raportu potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków wypłaty oraz aktualnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, (d) ustalenia, iż Wszelkie odsetki, prowizje lub opłaty wynikające z jakiegokolwiek Dokumentu Finansowania będą naliczane w stosunku dziennym na podstawie liczby dni, które faktycznie upłynęły i przy założeniu, że rok trwa trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni.

W zakresie umowy przelewu na zabezpieczenie zawartej dnia 23 marca 2011 roku, z chwilą zawarcia aneksu, LIBET S.A. dokonała przelewu praw z polis ubezpieczeniowych na Bank Polska Kasa Opieki S.A.

W zakresie umowy zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych zawartej dnia 23 marca 2011 roku, od chwili zawarcia aneksu, w przypadku zaistnienia przypadku Zaspokojenia z Zabezpieczenia (wg definicji wskazanej w tej umowie) Bank może, bez konieczności uzyskania zgody LIBET S.A, pobrać środki znajdujące się na Rachunkach, do wysokości Kwot Należnych (wg definicji wskazanej w tej umowie).
ROBERT NAPIERAŁA - PREZES ZARZĄDU
IRENEUSZ GRONOSTAJ - CZŁONEK ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Bank Polski | 'Kasa' | Libet S.A. | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »