Reklama

GPW (GPW): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad - raport 22

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”, "Spółka”, "Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 19 czerwca 2018 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Reklama

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Skarb Państwa uzasadnił wniosek dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej faktem, że Walne Zgromadzenie posiada kompetencje do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.,

c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2017 r.

8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:

a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2017 r.,

b) oceny sytuacji Giełdy w 2017 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,

c) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.

12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i uzasadnienie do nich stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (3) i (4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Marek DietlPrezes Zarządu
2018-05-25Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »