Reklama

WIKANA (WIK): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym zgłoszenia Akcjonariusza Spółki, działającego w oparciu o regulację art. 401 KSH, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r., uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zmieniony został porządek obrad w/w Zgromadzenia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

Reklama

W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r., przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok, zawierającego oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2013 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2013 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2013 roku,

9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2013 rok.

9.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2013 roku,

9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2013 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2011

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA

na lata 2011 - 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony przez Akcjonariusza, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje się proponowaną zmianę w Statucie Spółki, wraz z jej dotychczasowym brzmieniem - załącznik nr 2 oraz ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza - załącznik nr 3.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych […].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Sławomir HorbaczewskiPrezes Zarządu
2014-06-06Robert PydzikCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »