Reklama

IALBGR (IAG): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa ADV Spółka Akcyjna ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2012 roku, otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 listopada 2012 r. poprzez umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna;

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 a Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W związku z powyższym Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2 . Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3 .Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o dotychczasowym brzmieniu:

1."Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2.Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł. (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5.Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6.Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a)ustalenia ceny emisyjnej,

b)wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c)zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

8.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9.Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego".

Na nowe następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2.Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4.Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych ( sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5.Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6.Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a)ustalenia ceny emisyjnej,

b)wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c)zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

8.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9.Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku.

16.Zamknięcie obrad.

Ponadto, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje plik zawierający zaktualizowane projekty uchwał odzwierciedlające zmiany opisane powyżej.

Załączniki:

Plik;Opis
Kamila KArpińska - członek zarzadu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »