Reklama

GRUPAEMM (GEM): Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ('Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza - Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 i) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.

8.Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017,

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017,

d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017,

e)pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

f)kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,

g)udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

h)udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

i)zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia

tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się § 5 ust. 1 statutu spółki o treści:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;

2)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;

3)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;

4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;

5)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;

6)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;

7)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;

8)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;

9)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;

10)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;

11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

12)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;

13)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;

14)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;

15)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;

16)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;

17)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

18)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,

19)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,

20)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z.”

i uchwala w jego miejsce § 5 ust. 1 o treści:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z;

2)Wykonywanie instalacji elektrycznych – PK 43.21.Z;

3)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z;

4)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z;

5)Tynkowanie – PKD 43.31.Z;

6)Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z;

7)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z;

8)Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z;

9)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;

10)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;

11)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;

12)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z;

13)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z;

14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;

15)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;

16)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;

17)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z;

18)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;

19)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;

20)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99. Z;

21)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;

22)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;

23)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;

24)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;

25)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;

26)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;

27)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;

28)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

29)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;

30)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;

31)Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;

32)Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;

33)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych –PKD 70.10.Z;

34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;

35)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;

36)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;

37)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;

38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;

39)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;

40)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;

41)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –PKD 81.21.Z;

42)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 82.99.Z

43)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

44)Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z”

§ 2

Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-11Marek KrajewskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »