Reklama

IDMPL (IDM): Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport bieżący nr 27/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA, Spółka) z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 lipca 2012 r. otrzymał zawiadomienie informujące o dokonaniu przez bank na rachunek oraz w imieniu Pana Grzegorz Leszczyńskiego transakcji sprzedaży 770.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. (dalej: Transakcja). Transakcja była realizowana okresie 10.07.2012 r. - 11.07.2012 r., na rynku regulowanym przez co zmniejszył się procentowy udział Pana Grzegorza Leszczyńskiego w kapitale zakładowym DM IDMSA poniżej 10%.

W związku z powyższym DM IDM SA podaje poniższe informacje:

Przed zmniejszeniem udziału Pan Grzegorz Leszczyński posiadał 22.254.364 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji DM IDMSA, co stanowiło 10,20% udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadały 22.254.364 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowiło 10,20 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA.

Po dokonaniu Transakcji, Pan Grzegorz Leszczyński posiada 21.484.364 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji DM IDMSA, co stanowi 9,85 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 21.484.364 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery ) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 9,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA.

Pan Grzegorz Leszczyński ponadto informuje, iż nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje DM IDMSA.

Jednocześnie Pan Grzegorz Leszczyński informuje, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C. ustawy O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | DM IDM SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »